กิจกรรม


การอบรมโครงการสถานศึกษาสีขาวสู่แนวทางการจัดกิจกรรมดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ประจำปี 2561 ในวันที่ 1 กันยายน 2561

โพสต์1 ก.ย. 2561 21:39โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2561 21:40 ]


การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.)

โพสต์29 ส.ค. 2561 01:29โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2561 01:33 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ 
จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป 
และการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
 ระหว่างวันที่ 24 - 27  สิงหาคม  2561  
ณ  ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล  ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ  จ.ชัยภูมิ
โดยมี นายเดช  วรเจริญศรี  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย เป็นประธานในพิธี 
  นายสุรศักดิ์ ฦๅชา รอง ผอ สพป.ชย.1 กล่าวรายงาน


วิ่ง 31 ขา

โพสต์16 ส.ค. 2561 03:48โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 16 สค. 61 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนวิ่ง 31 ขา ที่ สนามกีฬากลาง จ.ชัยภูมิ โดยมี นายสุรศักดิ์ ฦๅชา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

จัดอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา 2561

โพสต์16 ส.ค. 2561 03:40โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2561 03:43 ]

11 สิงหาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา 2561 ให้กับโรงเรียนขยายโอกาส  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ 1 
โดยมี รอง ผอ สพป.ชย.1 นายสุรศักดิ์ ฦาชา เป็นประธานในพิธีว่ายน้ำเพื่อชีวิต

โพสต์2 ส.ค. 2561 02:13โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

1 สิงหาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ให้นักเรียนในสังกัด จำนวน 200 คน 
เพื่อฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำอย่างถูกวิธีในเบื้องต้น
 โดย นายสุรศักดิ์ ฦๅชา รอง ผอ.สพป.ชย.1 เป็นประธานในพิธีเปิด  
ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ


พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 วันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่ชาติ

โพสต์1 ก.ค. 2561 19:40โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1  จัดพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 วันคล้ายสถาปนาคณะลูกเสือแห่ชาติ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 2,500 คน ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ปลัดจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานฯ และนายธนชน มุทาพร ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต1 กล่าวรายงาน


อบรมระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT) ปีการศึกษา 2561

โพสต์26 มิ.ย. 2561 03:59โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จัดอบรมระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT) ปีการศึกษา 2561  ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด  237 คน   เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน ผ่านโปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2561 และเพื่อคัดกรองนักเรียนที่ยากจนอย่างแท้จริงให้ได้รับการช่วยเหลือโดยพิจารณาจากสถานะรายได้ทางครอบครัวของนักเรียน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยมีนายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานฯ 


โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนและการจัดสำรับอาหารด้วยโปรแกรม Thai School Lunch

โพสต์25 มิ.ย. 2561 03:46โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
จัดอบรม “โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนและการจัดสำรับอาหารด้วยโปรแกรม Thai School Lunch"
 ห้แก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ โรงเรียนในสังกัด 237 โรงเรียน ๆ ละ คน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ด้าน Good Manufacturing Practices /การจัดเมนูอาหารให้เหมาะสมแก่นักเรียน  และเฝ้าระวังติดตามทางโภชนาการในกลุ่มเด็กวัยก่อนเรียนที่เสี่ยงต่อการมีภาวะทุพโภชนาการ  โดยมีนายสุรศักดิ์ ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมฯการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ในระดับเขตพื้นที่

โพสต์24 มิ.ย. 2561 23:25โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ในระดับเขตพื้นที่   5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และประวัติศาสตร์. 
รวม 17  โครงงานในวันที่ 15 มิถุนายน 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ 
 เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าไปแข่งขันในระดับจังหวัดการอบรมโปรแกรมการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 23:22โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่  14 มิ.ย.61  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ…กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จัดการอบรมโปรแกรมการรับนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2561  ให้แก่ครูที่รับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัดพื้นที่ อ.คอนสวรรค์ อ.หนองบัวแดง และ อ.ภักดีชุมพล   โดยมีนายสุรศักดิ์   ฦๅชา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมฯ    ทั้งนี้  เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนได้ 100%  เข้าถึงแหล่งข้อมูลนักเรียนในสังกัด เป็นรายบุคคลได้   โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้  มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกโรงเรียนและข้อมูลภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา  สามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนได้ง่ายขึ้น และโรงเรียนในสังกัดดำเนินการรับนักเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สพฐ.
1-10 of 33