กิจกรรม


โครงการประชุมสัมมนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2560

โพสต์27 มี.ค. 2560 21:38โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ประชุมสัมมนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2560   
โดยมี  นายอนันต์   ชัชชวพันธ์  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
เปิดโครงการประชุมสัมมนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2560   
ในวันที่  25  มีนาคม  2560 
ณ  ห้องประชุม  1    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โพสต์27 มี.ค. 2560 01:51โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่  ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานเปิดการอบรม  "โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปี  2560  "   ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  สพป.ชัยภูมิ เขต 1,3  และ สพม. เขต  30  ในวันที่  24  มีนาคม  2560 ณ  ห้องประชุม  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ     โดยมี นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง     ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นวิทยากรและมอบเกียรติบัตร        สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นการป้องกันยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ดังนี้

1.       โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์   อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ

2.       โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ   อำเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ

3.       โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า   อำเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ

4.       โรงเรียนบ้านห้วยหว้า   อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

5.       โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)   อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ

6.       โรงเรียนหลุบเพ็กซับม่วงไข่   อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ

7.       โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ    อำเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิโครงการสร้างบ้านน้ำใจ “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ”

โพสต์26 มี.ค. 2560 21:32โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2560 21:57 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  ได้ดำเนินการตาม 

โครงการสร้างบ้านน้ำใจ  “คืนความสุขสู่ลูก  สพฐ”  

ดยให้ประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษา  อำเภอ  ทุกอำเภอ  ร่วมกับประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก  ดังนี้

1. เด็กหญิงรัตนา  ริ้วทองชุ่ม  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

2.  เด็กหญิงจุฬานี  หนาจัตุรัส  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง   อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

3.  เด็กชายพชร  สวงโท  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

4.  เด็กหญิงพิมญษฎา  บุญมาสืบ   โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

5.  เด็กหญิงปริยาภัทร  อาสนะมนต์  โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ   อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

6.  เด็กชายกล้าณรงค์   วันทมาต   โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน  อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก

โพสต์17 ก.พ. 2560 00:59โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  1  ได้กำหนดการแข่งขันเปตอง  เยาวชนไทยไปโอลิมปิก  รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่  7  กุมภาพันธ์  2560  ณ สนามกีฬาเปตอง  สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ  ได้ทีมที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค  ดังนี้
                 
                 รุ่น  12  ปี  ชาย        โรงเรียนบ้านสัมพันธ์
                 รุ่น  12  ปี  หญิง       โรงเรียนบ้านลาดชุมพล
                 รุ่น  15  ปี  ชาย        โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา
                 รุ่น  15  ปี  หญิง       โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา


กิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยchaiyaphum1web school   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2560 02:01 โดย กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ได้จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ  ปี 2560  ในวันเสาร์ที่  14  มกราคม  2560  ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ  การจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  การระบายสี  การแสดงบนเวที  การเล่นเกมส์  การมอบเกียรติบัตรและของรางวัล  สำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน


1-5 of 5