จัดอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา 2561

โพสต์16 ส.ค. 2561 03:40โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2561 03:43 ]
11 สิงหาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา 2561 ให้กับโรงเรียนขยายโอกาส  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ 1 
โดยมี รอง ผอ สพป.ชย.1 นายสุรศักดิ์ ฦาชา เป็นประธานในพิธีComments