การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์16 พ.ย. 2560 00:24โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป. ชัยภูมิ เขต 1  นางไข่มุก  เดชาวาสน์ฐนนท์    ได้ประชุมชี้แจง       คณะกรรมการคุมสอบ ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา  2560  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในวันที่  12 พฤศจิกายน  2560   ณ  ศูนย์สอบโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ


Comments