การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา

โพสต์17 มิ.ย. 2561 22:17โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 20:18 ]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ  เขต 1 
 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา  ให้กับครูโรงเรียนในสังกัดทุกโรง  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามให้ตรงตามระเบียบ
 ในระหว่างวันที่  19 - 20  พฤษภาคม  2561
ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1
Comments