การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปี 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 20:21โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2561 22:53 ]
วันที่  25  เมษายน 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   นายเสงี่ยม    ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ 2561   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลให้ทันตามกำหนด มีรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน/บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมฯ Comments