การประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบเอกสารแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบOIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์25 มิ.ย. 2563 01:08โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

Comments