การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ในระดับเขตพื้นที่

โพสต์24 มิ.ย. 2561 23:25โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ในระดับเขตพื้นที่   5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และประวัติศาสตร์. 
รวม 17  โครงงานในวันที่ 15 มิถุนายน 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ 
 เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่ เข้าไปแข่งขันในระดับจังหวัดComments