การประเมินการจัดการเรียนการศึกษาโดยครอบครัว

โพสต์21 มี.ค. 2561 01:17โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
คณะกรรมการประเมินการจัดการเรียนการศึกษาโดยครอบครัว  
เพื่อประเมินความพร้อม ตามพัฒนาการเด็กปฐมวัยบ้านเรียน ปี กศ 2560
โดยครอบครัว บ้านเรียนสวนแจ่มฟ้า ระดับชั้นอนุบาล 2 ปี กศ.2560 ในวันที่ 21 มีนาคม  2561 
 เวลา 10.00 น.  ณ บ้านหนองหญ้ารังกา อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำทีมโดย ศน.สาวิกา จักบุตร / คุณครูวิมลพันธ์ บุญพงษ์. ครูโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ / นางดวงพร ไตรเสนีย์       
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ /นางจันทร์หอม เบ้าลี. นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
Comments