การอบรม“โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2561

โพสต์17 มิ.ย. 2561 22:02โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต  1  จัดอบรม 
  “โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปี 2561
 ห้แก่ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด   เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขรวมทั้ง สนับสนุน/ส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา    ให้สถานศึกษานำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่  โดยมีนายศักดิ์สว่าง   สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในวันที่ 4  พฤษภาคม 2561  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ


Comments