โครงการประชุมสัมมนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2560

โพสต์27 มี.ค. 2560 21:38โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
ประชุมสัมมนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2560   
โดยมี  นายอนันต์   ชัชชวพันธ์  
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  
เปิดโครงการประชุมสัมมนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2560   
ในวันที่  25  มีนาคม  2560 
ณ  ห้องประชุม  1    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1Comments