โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

โพสต์27 มี.ค. 2560 01:51โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

นายธนชน  มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่  ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานเปิดการอบรม  "โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปี  2560  "   ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  สพป.ชัยภูมิ เขต 1,3  และ สพม. เขต  30  ในวันที่  24  มีนาคม  2560 ณ  ห้องประชุม  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ     โดยมี นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง     ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นวิทยากรและมอบเกียรติบัตร        สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นการป้องกันยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ดังนี้

1.       โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์   อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ

2.       โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ   อำเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ

3.       โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า   อำเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ

4.       โรงเรียนบ้านห้วยหว้า   อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

5.       โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)   อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ

6.       โรงเรียนหลุบเพ็กซับม่วงไข่   อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ

7.       โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ    อำเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิComments