โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561

โพสต์24 มิ.ย. 2561 22:56โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  จัดกิจรรมโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ประจำปี 2561  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา /เป็นกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานาระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดฯ รุ่นที่ 1  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561  ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุพล ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ  อบรมระหว่างวันที่  26- 28  พฤษภาคม 2561  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2561 ลูกเสือ  เนตรนารี อำเภอบ้านเขว้า หนองบัวแดง  ภักดีชุมพล จำนวน 240 นาย  โดยมีนายสุรศักดิ์  ฦๅชา. รองฯผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 เป็นประธานเปิด ฯ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2561  ณ.ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล  ตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิComments