มอบโล่และเกียรติบัตรในวัน ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 / 2560

โพสต์1 พ.ย. 2560 18:28โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 22:45 ]

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 5 / 2560

31  ตุลาคม  2560

ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 


นายธนชน  มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ได้มอบโล่และเกียรติบัตรในวัน

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 5 / 2560  โดยกิจกรรมของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอยู่ 2 กิจกรรม คือ

1. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดีเด่น ระดับ สพฐ. ปี 2559

2.  โครงการสถานศึกษาสะอาด ชาญฉลาด คัดแยกขยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2560


เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียน ครู นักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา  ที่มีผลงานดีเด่น
Comments