มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

โพสต์6 ก.พ. 2561 22:24โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
วันที่ 26 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  มูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ และมูลนิธิสมบัติ สารสมบัติ ซึ่งเป็นมูลนิธีฯ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ  ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยนายยอด  ยุระยง  ประธานมูลนิธิฯ  มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จากเงินมูลนิธิส่งเสริมการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 31 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นนักเรียนสังกัด สพป.ชัยภุมิ เขต จำนวน 11 ทุน ,สพป.ชัยภูมิ เขต  จำนวน 10 คน ,สพป.ชัยภูมิ เขต จำนวน 10 ทุน รวม 31 ทุน และจากเงินมูลนิธิสมบัติ สารสมบัติ จำนวน 21 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นนักเรียนสังกัด สพป.ชัยภุมิ เขต 1 -3  เขตละทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวม  21 ทุน   มีนักเรียนที่ได้รับทุนจาก สพป.ชัยภูมิ  เขต  และตัวแทนจาก สพป.ชัยภูมิ เขต และ เข้ารับมอบเพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนฯ ต่อไป 

Comments