ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์6 ก.พ. 2561 22:27โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
วันที่  กุมภาพันธ์ 2561  ณ  ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต ครั้งที่ 1/2561   เพื่อพิจารณาในเรื่องประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต ปีการศึกษา 2561 ,การกำหนดเขตพื้นที่บริการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต  1  ปีการศึกษา 2561 และแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดได้ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Comments