ร่วมพิธีวันจักรี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ และพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไพรีพินาศ(วัดกลางเมืองเก่า) เพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์ร่วมพระราชพิธีบรม

โพสต์17 เม.ย. 2562 21:44โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

Comments