ติดตามการจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

โพสต์24 มิ.ย. 2561 23:19โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
นายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ณโรงเรียนสุนทรวัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯ และโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์  ในวันที่  12 มิถุนายน 2561   เพื่อให้มีข้อมูลในการแก้ปัญหาและข้อเสนอในการพัฒนาระบบการบริหารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานโภชนาการสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยComments