อบรมระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT) ปีการศึกษา 2561

โพสต์26 มิ.ย. 2561 03:59โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จัดอบรมระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(CCT) ปีการศึกษา 2561  ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด  237 คน   เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน ผ่านโปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2561 และเพื่อคัดกรองนักเรียนที่ยากจนอย่างแท้จริงให้ได้รับการช่วยเหลือโดยพิจารณาจากสถานะรายได้ทางครอบครัวของนักเรียน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  โดยมีนายสุรศักดิ์  ฦาชา  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต เป็นประธานฯ 


Comments