ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 42 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา  ให้กับครูโรงเร ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2561 20:18 โดย กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
 • การอบรม“โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2561 สพป.ชัยภูมิ เขต  1  จัดอบรม   “โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจำปี 2561 ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนในสังกัด   เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพต ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2561 22:02 โดย กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
 • Inlegrily and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2560 "ระดับ สูงมาก" ติดอันดับ TOPTEN สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบเกียรติบัตรให้แก่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อเชิดชูเกียรติท ...
  ส่ง 17 มิ.ย. 2561 20:45 โดย กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
 • การประเมินการจัดการเรียนการศึกษาโดยครอบครัว คณะกรรมการประเมินการจัดการเรียนการศึกษาโดยครอบครัว  เพื่อประเมินความพร้อม ตามพัฒนาการเด็กปฐมวัยบ้านเรียน ปี กศ 2560โดยครอบครัว บ้านเรียนสวนแจ่มฟ้า ระดับชั้นอนุบาล ...
  ส่ง 21 มี.ค. 2561 01:17 โดย กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2561  ณ  ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานการประช ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2561 22:27 โดย กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ไฟล์ดาวน์โหลด

แสดง 10 ไฟล์จากหน้า download

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชย.1