ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกเพิ่มข่าว ที่   โพสต์ใหม่

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพฐ.2562

โพสต์22 พ.ค. 2562 03:01โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรของสพท. ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)


เรียน ผอ.สถานศึกษาทุกท่าน
สพฐ. ขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรของ สถานศึกษา
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
อบรมจัดทำหลักสูตรทุจริตศีกษา

โพสต์8 พ.ค. 2562 18:14โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.)

โพสต์19 มิ.ย. 2561 02:19โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 02:20 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ  ขั้นความเบื้องต้น (B.T.C.) ให้แก่ครู และบุคลากรที่ยังไม่วุฒิทางลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑      ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ค่าลงทะเบียนคนละ,๓๐๐ บาท โดยส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ติดต่อประสานงานและขอรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ โทรศัพท์ ๐๘๔-๘๓๔๙๖๖๒ ,๐๘๑-๗๑๘๙๖๓๑, ๐๘๓-๒๕๓๖๘๔๘ 

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานการประกวดคลิปวีดิโอหนังสั้น

โพสต์24 พ.ค. 2561 23:49โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการฯ จัดโครงการประกวดคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ "หนัง (มัน) สั้น แต่รักฉันยาว : การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ขยายเวลาการส่งผลงานประกวดคลิปวีดิโอหนังสั้นดังกล่าว  จากวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  ทั้งนี้เพื่อให้การประกวดครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และร่วมส่งผลงานคลิปวีดิโอการประกวดเพิ่มมากขึ้น   โดยสมารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานไปที่ ตู้ ปณ. 5 ปณฝ. กระทรวงศึกษาธิการ 10304 และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/shortfilmlonglove.com 

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน

โพสต์11 พ.ค. 2561 00:34โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน   รายละเลียดตามเอกสารที่แนบ

โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2561

โพสต์11 พ.ค. 2561 00:17โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2561  รายละเลียดตามเอกสารที่แนบ

1-10 of 47