ประชาสัมพันธ์

คลิกเพิ่มข่าว ที่   โพสต์ใหม่

การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน และการจัดสรรโอกาสเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์8 พ.ย. 2560 19:13โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1


ขอเชิญชวนเยาวชนร่วมการประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One IDOL 2018

โพสต์5 พ.ย. 2560 22:37โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1


การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว

โพสต์2 พ.ย. 2560 01:59โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1


การนิเทศติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

โพสต์22 มิ.ย. 2560 22:02โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

การนิเทศติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
 ส่งแบบติดตามฯ  ภายในวันที่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐
 โดยเขตพื้นที่การศึกษาจะออกติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๐  

Untitled

โพสต์20 มี.ค. 2560 21:33โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 28 ก.ย. 2560 01:03 ]


ประกาศผลการคัดเลือกยุวชนประชาธิปไตยและคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8/2560

โพสต์2 มี.ค. 2560 21:09โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ประกาศผลการคัดเลือกยุวชนประชาธิปไตยและคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง  รุ่นที่  8/2560

ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

โพสต์21 ก.พ. 2560 18:32โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1


1-10 of 22