ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกเพิ่มข่าว ที่   โพสต์ใหม่

ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการการแช่งขันกีฬามวยไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561

โพสต์7 ส.ค. 2561 02:51โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดตามที่แนบ

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.)

โพสต์19 มิ.ย. 2561 02:19โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 02:20 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ  ขั้นความเบื้องต้น (B.T.C.) ให้แก่ครู และบุคลากรที่ยังไม่วุฒิทางลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑      ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ค่าลงทะเบียนคนละ,๓๐๐ บาท โดยส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ติดต่อประสานงานและขอรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ โทรศัพท์ ๐๘๔-๘๓๔๙๖๖๒ ,๐๘๑-๗๑๘๙๖๓๑, ๐๘๓-๒๕๓๖๘๔๘ 

ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานการประกวดคลิปวีดิโอหนังสั้น

โพสต์24 พ.ค. 2561 23:49โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการฯ จัดโครงการประกวดคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ "หนัง (มัน) สั้น แต่รักฉันยาว : การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ขยายเวลาการส่งผลงานประกวดคลิปวีดิโอหนังสั้นดังกล่าว  จากวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  ทั้งนี้เพื่อให้การประกวดครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และร่วมส่งผลงานคลิปวีดิโอการประกวดเพิ่มมากขึ้น   โดยสมารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานไปที่ ตู้ ปณ. 5 ปณฝ. กระทรวงศึกษาธิการ 10304 และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/shortfilmlonglove.com 

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน

โพสต์11 พ.ค. 2561 00:34โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน   รายละเลียดตามเอกสารที่แนบ

โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2561

โพสต์11 พ.ค. 2561 00:17โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2561  รายละเลียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

โพสต์6 พ.ค. 2561 21:21โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2561 03:19 ]

ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน รายละเลียดตามเอกสารที่แนบ

ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 33

โพสต์6 พ.ค. 2561 19:16โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 33
 รายละเลียดตามเอกสารที่แนบ

โครงการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน "สพฐ. - โมโน แชมป์เปี้ยนคัพ 2018" ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

โพสต์3 พ.ค. 2561 02:08โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1

โครงการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน "สพฐ. - โมโน แชมป์เปี้ยนคัพ 2018" ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561  รายละเลียดตามเอกสารที่แนบ

1-10 of 44