ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

โพสต์6 พ.ค. 2561 21:21โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2561 03:19 ]
ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน รายละเลียดตามเอกสารที่แนบ