การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

โพสต์6 ส.ค. 2557 21:09โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
        ด้วย สพฐ. ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นประถมศึกษา เข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสอบแข่งขันในชั้น ป.๓ และ ป.๖  รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยนักเรียนสามารถสมัครสอบคัดเลือกและศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ http://genius.ipst.ac.th
และจะทำการสอบคัดเลือกในวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
Comments