การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561

โพสต์19 เม.ย. 2561 00:07โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี  2561              เพื่อยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จึงพิจารณาให้โรงเรียนพิจารณาส่งผลงานฯ 
จัดส่งภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2561  เวลา  16.30 น.