การนิเทศติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

โพสต์22 มิ.ย. 2560 22:02โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
การนิเทศติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
 ส่งแบบติดตามฯ  ภายในวันที่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐
 โดยเขตพื้นที่การศึกษาจะออกติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๐  
Ċ
กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
22 มิ.ย. 2560 22:02
ĉ
กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
22 มิ.ย. 2560 22:02
Ċ
กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
22 มิ.ย. 2560 22:02
Comments