การประกวดโครงงานนักเรียน ครั้งที่ ๑๒ ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗

โพสต์13 ก.ค. 2557 02:03โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ ร่วมกับ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ และเขต ๓ ร่วมจัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับจังหวัด ๔ ประเภทโครงงาน คือ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานภาษาไทย และโครงงานภาษาอังกฤษ  ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ   เพื่อเป็นตัวแทนคัดเลือกเข้าแข่งขันโครงงานระดับภาค ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน ได้รับความอนุเคราะห์จาก ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูสังกัด สพป.ชย.๑, ๒  และ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                นวลพักตร์  เคนจัตุรัส   ผู้รับผิดชอบโครงการ
Comments