การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โพสต์1 ก.ค. 2557 03:27โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
    สพป.ชัยภูมิ เขต ๑  โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๒ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ระดับเขตพื้นที่่การศึกษา  โดยทำการประกวดในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน ๕ ประเภทโครงงาน คือ โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และประวัติศาสตร์  ในวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  เพื่อเป็นตัวแทนคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 

Comments