การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.๑ และชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

โพสต์21 ส.ค. 2557 20:20โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
     ด้วย โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ได้ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  ทางเว็บไซต์ของ สสวท. http://test.ipst.ac.th/FLogin.aspx  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน  http://www.mwit.ac.th    หรือหากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ครูนันทวัน  คำสียา  ๐๙-๑๓๒๙-๗๑๙๙   หรือครูปิ่นมณี  สาแก้ว  ๐๘-๒๑๓๔-๙๘๘๓
Comments