การอบรโปรแกรมการรับนักเรียน ปี ๒๕๕๗

โพสต์1 ก.ค. 2557 03:01โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมโปรแกรมการรับนักเรียน และสัมมนาการจัดทำระบบข้อมูล ทร.๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้แก่ข้าราชการครูหรือบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับนักเรียน  ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมแคนา โสเจ๊งชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
  
 
 
 
Comments