โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561

โพสต์25 ก.พ. 2561 23:08โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร  ผู้รับผิดชอบงานลูกเสือที่มีผลงานด้านกิจการลูกเสือดีเด่น  
ส่งผลงานพร้อมเอกสารประกอบ  จำนวน 2 ชุด ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพ.ชัยภูมิ เขต 1
 ภายในวันที่ 20 เมษายน  2561
Ċ
กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
25 ก.พ. 2561 23:08
Comments