ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2561

โพสต์10 ม.ค. 2561 19:52โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มีนโยบายที่จะให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste School) ปี 2561จึงขอให้โรงเรียนศึกษารายละเอียดได้ที่  FACEBOOK  :  โรงเรียนปลอดขยะ
Ċ
กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
10 ม.ค. 2561 19:52
Ċ
กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
10 ม.ค. 2561 19:52
Comments