ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงปลอดเหล้า บุหรี่ อบายมุขอื่นๆอย่างยั่งยืน

โพสต์4 ม.ค. 2561 19:25โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงปลอดเหล้า บุหรี่ อบายมุขอื่นๆอย่างยั่งยืน  ให้แก่เด็ก  เยาวชนสถานศึกษาและบุคคลากรในสังกัดทุกคน  ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่  และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา