แนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560

โพสต์9 ม.ค. 2561 01:20โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2561 18:33 ]
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา  ป.ป.ส.  ให้แก่สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น    ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ทุกปีการศึกษา  เพื่อดำเนินงามตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จึงขอให้โรงเรียนจัดทำเอกสาร  จำนวน 2 เล่ม  ส่งภายในวันที่  31  มกราคม 2561  
Ċ
กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
10 ม.ค. 2561 18:26
Comments