ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.)

โพสต์19 มิ.ย. 2561 02:19โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 02:20 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตร วิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ  ขั้นความเบื้องต้น (B.T.C.) ให้แก่ครู และบุคลากรที่ยังไม่วุฒิทางลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑      ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  สมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ค่าลงทะเบียนคนละ,๓๐๐ บาท โดยส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ติดต่อประสานงานและขอรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ โทรศัพท์ ๐๘๔-๘๓๔๙๖๖๒ ,๐๘๑-๗๑๘๙๖๓๑, ๐๘๓-๒๕๓๖๘๔๘ 

Ċ
กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
19 มิ.ย. 2561 02:19
Comments