ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานการประกวดคลิปวีดิโอหนังสั้น

โพสต์24 พ.ค. 2561 23:49โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการฯ จัดโครงการประกวดคลิปวีดิโอ ในหัวข้อ "หนัง (มัน) สั้น แต่รักฉันยาว : การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ขยายเวลาการส่งผลงานประกวดคลิปวีดิโอหนังสั้นดังกล่าว  จากวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  ทั้งนี้เพื่อให้การประกวดครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และร่วมส่งผลงานคลิปวีดิโอการประกวดเพิ่มมากขึ้น   โดยสมารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานไปที่ ตู้ ปณ. 5 ปณฝ. กระทรวงศึกษาธิการ 10304 และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/shortfilmlonglove.com 
Comments