ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลมาสู่เยาวชนไทย OBEC - JR.NBA Coach Academy 2018

โพสต์3 พ.ค. 2561 02:01โดยกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ชัยภูมิ 1
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลมาสู่เยาวชนไทย OBEC - JR.NBA Coach Academy 2018  รายละเลียดตามเอกสารที่แนบ