วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗

โพสต์3 ก.ค. 2557 03:37โดยกลุ่มงาน สพป.ชย.1
           สำนักงานลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ จัดงานพิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ โดย ท่านนภา  ศกุนตนาค  รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธี  นายมานะ  สินธุวงษานนท์  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ กลาวรายงาน  ในการจัดงานครั้งนี้มีลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม จำนวน ๑๐,๑๒๕ คน  จาก ๓๕ โรงเรียน  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน ๓๒๕ คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ดวงพร  ไตรเสนีย์,  รัชดา  จันทรวิมลพันธ์  ผู้รับผิดชอบโครงการ
Comments